Βλέφαρα κλείνουν·
εντυπώσεις συγκρατούν
αμπαρωμένες

Και ο ύπνος τους
νέκταρ ψυχής, βάλσαμο
αξεπέραστο

Please follow and like the content: