Καινούργια αρχή
σταθερή εξέλιξη
πολυπόθητη
.
Από αύριο
και κάθε μέρα πλέον
νέες ελπίδες

Please follow and like the content: