Από καιρό εις καιρό, θα ήθελα να φέρω τα πάνω κάτω.
Από καιρό εις καιρό, θα ήθελα να φέρω τα δεξιά αριστερά.
Από καιρό εις καιρό, θα ήθελα το όνειρο να είναι πραγματικότητα και η πραγματικότητα όνειρο.
Από καιρό εις καιρό, είμαι δυνατή.
Από καιρό εις καιρό, ιαμίε ηνέμσαρυοκ.
Από καιρό εις καιρό, είμαι εγώ, ώγε.

Please follow and like the content: