Τόνοι τα τούβλα
βουνό η απογοήτευση
κόμπος το στομάχι
ραμμένα και στενά πνευμόνια

Δέκα έξι λεπτά
τριάντα εφτά τα δευτερόλεπτα
και ήλιος διαλύει το σούρουπο
ελεύθερη δροσερή ανάσα

Ξανά…

Ευτυχώς…

Please follow and like the content: