Σοφία λέγεται το κομμάτι που ακούω.
Σοφία σκέφτομαι, αλλά σοφία δε βλέπω.

Όραμα λέγεται το κομμάτι που ακούω.
Όραμα εύχομαι, αλλά όραμα δε έχω.

Ειρήνη λέγεται το κομμάτι που ακούω.
Ειρήνη θα’θελα, αλλά ειρήνη δεν υπάρχει.

Ψυχή λέγεται το κομμάτι που ακούω.
Ψυχή έχω, αλλά ησυχία δεν βρίσκει.

Λύπη λέγεται το κομμάτι που ακούω.
Λύπη είχα, πέρασε, αλλά μερικές φορές στα ξαφνικά επιστρέφει.

Πόθος λέγεται το κομμάτι που ακούω.
Πόθο είχα μέχρι τώρα, αλλά ποιος ξέρει τι το αύριο θα φέρει.

Spread the love