Κάπου, κάποτε είχα δει μια ετικέτα με τις επόμενες 3 λέξεις…

Oversexed and underpaid

Kάπως, κάπου, κάποτε νιώθω την αλήθεια αυτής της πρότασης στην ζωή μου…

Please follow and like the content: