Γλυκιά μου Mindstripper πραγματικά πολύ όμορφη η κίνησή σου. Ιδιαίτερα σε αυτή την κουραστική για μένα εποχή…
Σε υπέρ ευχαριστώ.

Λοιπόν σήμερα όποιος με ψάχνει, θα με βρει στο σπίτι, παρέα με την ταινία “Το απέραντο Γαλάζιο”, όμως μην ξαφνιαστεί αν την στιγμή της σκηνής με την επόμενη στιχομυθία δεν απαντήσω στο ακουστικό…;-)

Enzo: “What exactly do you want to know?”
Jack Mayor: “Everything”
Enzo: “Everything about what?”
Jack Mayor: “… about everything”
Enzo: “… Mama mia!”

… Τελευταία πρόταση της ταινίας…
Johana: Go, go and see my love

Spread the love