Τι και αν είναι λανθασμένα γραμμένο; Ich und mein Lebkuchen
Θα βρει κανείς άραγε που κρύφτηκε το λάθος;

Please follow and like the content: