Κάποτε είπα ότι μου αρκεί μόνον ο αέρας για να αναπνέω και η αγάπη.
Είχα κάνει λάθος.

Να ένας καλύτερος συνδιασμός…

Please follow and like the content: