τον τρώνε οι κότες…
Έτσι συνέβη και με το template του blog… :-(
Προσπαθώ τώρα να δω τι μπορώ να διορθώσω…

Update: το πρόβλημα λύθηκε, αλλά αυτό που ήθελα αρχικά να καταφέρω, δεν μπόρεσα ακόμα να το κάνω. Δεν πειράζει… ίσως να έχω διάθεση να ασχοληθώ ξανά αργότερα.

Please follow and like the content: