Χημικές αντιδράσεις
Αστραπές, βροντές το μυαλό
Εκρήξεις ηφαιστείων το σώμα
Άμπωτη και πλημμυρίδα η διάθεση
Στεφάνι που ολοένα στενεύει το στέρνο
Διαβρώσεις, οξειδώσεις το δέρμα
Καινούργια ζωή, από το τίποτα ξεπετά

Χημικές αντιδράσεις
Ηδονή χωρίς ανάμνηση
Μελαγχολία χωρίς προηγούμενο
Απειλή αρρώστιας
φιμωμένες κινήσεις και αισθήσεις
γλυκιά ικανοποίηση
κρυστάλλινη διαύγεια

Χημικές αντιδράσεις
Όλη η ζωή και ο θάνατος μαζί

Spread the love