Πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί κάποιος που να θέλει το χάδι σου…
Πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί κάποιος που να θέλεις το χάδι του…
Πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί κάποιος που να θέλει να σου το δώσει…
Πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί κάποιος που να είναι σε θέση να δεχτεί το δικό σου…

Πόσο δύσκολο!

Please follow and like the content: