Μόνος στο δωμάτιο.
Μόνος σε 75 τετραγωνικά.
Μόνος σε ένα όροφο.
Μόνος σε ολόκληρο το κτίριο.
Μόνος …
At the park
-Φοβάσαι;
-Ναι φοβάμαι.

-Τι ακριβώς;
-Δεν ξέρω, μάλλον αυτό που δεν γνωρίζω.

-Και άμα τα γνωρίσεις;
-Μα δεν μπορώ να τα γνωρίσω όλα.

-Και άμα γνωρίσεις την μοναξιά;
-Τότε θα σταματήσω να την φοβάμαι.

Spread the love