Κεριά, χρώματα, γλυκά
Ευχές, αναμνήσεις, ελπίδες
Γυναίκες, άνδρες και παιδιά
Παιχνίδια, κάστρα, ιπποτικές ασπίδες

Βιβλία, αστέρια, κατασκευές,
Χριστουγεννιάτικα δέντρα, κόκκινες ποδιές.
Τελευταίες ημέρες μιας εποχής
Πολύτιμοι κρίκοι μιας αλυσίδας της επόμενης στιγμής