Κεριά, χρώματα, γλυκά
Ευχές, αναμνήσεις, ελπίδες
Γυναίκες, άνδρες και παιδιά
Παιχνίδια, κάστρα, ιπποτικές ασπίδες

Βιβλία, αστέρια, κατασκευές,
Χριστουγεννιάτικα δέντρα, κόκκινες ποδιές.
Τελευταίες ημέρες μιας εποχής
Πολύτιμοι κρίκοι μιας αλυσίδας της επόμενης στιγμής

Spread the love