Πώς μπορεί ένα τεστ να αναλύσει κάποιον τόσο αποτελεσματικά και σωστά σε 4, 5 ερωτήσεις, ενώ εγώ χρειάζομαι χρόνια για να βγάλω τα συμπεράσματά μου;

How You Are In Love


You take a while to fall in love with someone. Trust takes time.
In relationships, you tend to be a bit selfish.
You tend to get very attached when you’re with someone. You want to see your love all the time.
You love your partner unconditionally and don’t try to make them change.
You stay in love for a long time, even if you aren’t loved back. When you fall, you fall hard.

How Are You In Love?
Spread the love