Δεν έχω δυνάμεις για τίποτε
Μια παρέα θα μου έδινε κίνητρο
Και όμως όλοι κάπου αλλού βρίσκονται
Σε κανένα δεν τηλεφωνώ
Είμαι κουρασμένη

Please follow and like the content: