Καλοκαιρινή μπόρα
Δρόσισες τα διψασμένα
Υπερέβης την τεχνολογία
Επιδεικνύεις την δύναμή σου
Αν και δεν το χρειάζεσαι
Εσύ η πανίσχυρη
Εμείς έρμαια, φοβισμένοι
Πιόνια ενός μεγαλύτερου παιχνιδιού
Κάποιου που καλύτερα που το αγνοούμε
Άρα δεν μας φοβίζει
Με το μέγεθος και τις συνέπειές του

Καλοκαιρινή μπόρα
Μάλωμα προς συνέτιση
Δεν πρόλαβες να στερέψεις
Σε ξεχάσαμε ήδη

Θεέ μου….
Πόσο ανόητοι ήμαστε αλήθεια !

Spread the love