Με ρωτάς που χάθηκα.
Μήπως στην αγκαλιά του;

Ναι, εκεί ήμουν ευτυχής εχθές
αλλά και τώρα στην φαντασία μου πάλι μαζί του είμαι… :-)

Please follow and like the content: