Καλή μου γέφυρα έκανα λάθος που σε συντόμευσα;
Brücke aus Holz

Είναι η ομίχλη που θολώνει την εντύπωση;
Elbsee im Nebel

Ή μήπως απλά παρέλειψα μικραίνοντάς σε,
να αλλάξω και την προοπτική της ματιάς μου;
Elbsee

Spread the love