Ανησυχη νύχτα
ξαφνικό ξύπνημα
καθυστερήσεις στο πρωινό
εκνευρισμός της μητέρας
πεταγμένες συγνώμες
δεν αλλάζουν την διάθεση
μηχανική οδήγηση
κόκκινα, πράσινα, κίτρινα φανάρια να αναβωσβήνουν
δακρισμένα μάτια
αλμυρή γευση
θαμπή μέρα…

Please follow and like the content: