Ανησυχη νύχτα
ξαφνικό ξύπνημα
καθυστερήσεις στο πρωινό
εκνευρισμός της μητέρας
πεταγμένες συγνώμες
δεν αλλάζουν την διάθεση
μηχανική οδήγηση
κόκκινα, πράσινα, κίτρινα φανάρια να αναβωσβήνουν
δακρισμένα μάτια
αλμυρή γευση
θαμπή μέρα…