ΥΓ. Σας ευχαριστώ όλους για την συμπαράστασή σας.
ΥΥΓ. Υπάρχουν και άλλες εφαρμογές μαμά, για σκούρα γιαλιά ηλίου, εκτός από το να κρύβουν τα δάκρια.
ΥΥΥΓ. Ευτυχώς :-)

Please follow and like the content: